OPENHOUSE im Atelier -Freitag 3. bis Sonntag 5. Mai 2024